040 337-028 dv.jpcelica@gmail.com

DOKUMENTI

Akti, financijska izvješća, pravilnici i ostali dokumenti

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” u pedagoškoj godini 2020.-2021.

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” u pedagoškoj godini 2021.-2022.

KURIKULUM

Kurikulum Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2020./2021.

Kurikulum Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2021./2022.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2020.-2021.

AKTI

Statut Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”
Pravilnik o radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Pravilnik o zaštiti na radu Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Pravilnik o zaštiti od požara Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”
Procedura blagajničkog poslovanja u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”

Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”

Odluka o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama u Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica”
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica” za 2021. godinu

Sigurnosno-zaštitni i preventivni program Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

JAVNI NATJEČAJI

Obavijest o izboru kandidata po natječaju
Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”
Obavijest o izboru kandidata
Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Odluka o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za popunu radnog mjesta kuhar/ica

FINANCJSKI AKTI 2021.

Izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
Projekcija plana za 2022. i 2023. godinu za Dječji vrtić “Jurovska pčelica”
Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
Plan nabave za radove, robu i usluge u 2021. godini
Registar ugovora o javnoj nabavi 2021. godine

UPISNA DOKUMENTACIJA

Službenik za informiranje

Andrea Jaklin, tel: 040 337-028, mob: 098409959 , e-mail: andrea.zanjko@gmail.com

Pravo na prigovor

Molimo Vas da prigovor pošaljete u pisanoj formi na našu email adresu: dv.jpcelica@gmail.com

Skip to content