040 337-028 dv.jpcelica@gmail.com

UPISI U VRTIĆ

Dokumentacija i korisne informacije

w

Način upisa i ostvarivanja prednosti upisa djeteta u program

Upis djece u programe dječjeg vrtića provodi se prema Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Jurovska pčelica“ (u daljnjem tekstu Pravilnik) što ga donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jurovska pčelica“ (dalje: Upravno vijeće) uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
Zahtjevi za upis se podnose i rješavaju sukladno odredbama Pravilnika.
Ukoliko Vrtić bude u mogućnosti prema Planu upisa upisati svu prijavljenu djecu neće se primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu. U slučaju da nakon provedenog upisa ostane slobodnih mjesta prema Planu upisa, upisi će se tijekom pedagoške godine vršiti prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva do popunjenja kapaciteta.

Dokumenti za upis

Odluka o obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2021./2022.
Lista reda prvenstva – upisi za pedagošku godinu 2021./2022.

Odluka o obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2022./2023.

Lista reda prvenstva – upisi za pedagošku godinu 2022./2023.

Odluka o obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić “Jurovska pčelica” za pedagošku godinu 2023./2024.

Lista reda prvenstva – upisi za pedagošku godinu 2023./2024.

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić „Jurovska pčelica“

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića “Jurovska pčelica”

Privole
Dječji vrtić „Jurovska pčelica“

Jasličke skupine

"Pandice"

"Zvjezdice"

Vrtićke skupine

"Zmajčeki"

"Tigrići"

"Točkice"

Skip to content