040 337-028 dv.jpcelica@gmail.com

Kontakt

Javite nam se ili nas posjetite na dolje navedenoj lokaciji

Lokacija

Nalazimo se u centru Lopatinca

Upravno vijeće

Miroslav Turk, predsjednik Upravnog vijeća
Mateja Novak, član Upravnog vijeća
Lea Kos, član Upravnog vijeća
Jasmina Buhanec Novak, predstavnik odgojitelja
Davor Petričević, predstavnik roditelja

PEDAGOGINJA

Maja Lukman Šprajc, vanjski stručni suradnik

PSIHOLOGINJA

Nikolina Magaš Raguž, vanjski stručni suradnik

RAVNATELJICA

Romana Žižek

Javite nam se

Radimo od ponedjeljka do petka od 5:30 h do 16:30 h

Skip to content