040 337-028 dv.jpcelica@gmail.com

ZAKONI

Zakoni, pravilnici i kurikulum

UPISNA DOKUMENTACIJA

Službenik za informiranje

Andrea Jaklin, tel: 040 337-028, mob: 098409959,

e-mail: andrea.zanjko@gmail.com

Pravo na prigovor

Molimo Vas da prigovor pošaljete u pisanoj formi na našu e-mail adresu: dv.jpcelica@gmail.com

Skip to content