040 337-028 dv.jpcelica@gmail.com

ZA RODITELJE

Dokumentacija i korisne informacije

OBAVIJESTI

Poštovani roditelji, na ovom mjestu možete naći aktualne obavijesti.

Upisi u vrtć

Upis djece u programe dječjeg vrtića provodi se prema Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Jurovska pčelica“ (u daljnjem tekstu Pravilnik) što ga donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jurovska pčelica“ (dalje: Upravno vijeće) uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu.
Zahtjevi za upis se podnose i rješavaju sukladno odredbama Pravilnika.

Programi

Redoviti programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od navršene prve godine života, e do polaska u osnovnu školu. U dvije jasličke (djeca od navršene 1. do navršene 3. godine života) i tri vrtićke (djeca od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu) skupine.

Jelovnik

Dječji vrtić “Jurovska pčelica” provodi plan unaprjeđenja prehrane za djecu prilikom kojeg se vodi računa o individualnim potrebama djeteta. Naši jelovnici osmišljeni su kako bi ispunili sve nutritivne potrebe djece.

Skupine

U Dječjem vrtiću “Jurovska pčelica” trenutno djeluje pet skupina: “Zvjezdice”, “Sunčeki”, “Tigrići”, “Točkice” i “Slonići”. Upoznajte ih pobliže!

p

pristup informacijama

Ostvarite pravo na pristup informacijama.
Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenik za informiranje

Andrea Jaklin, tel: 040 337-028, mob: 098409959,

e-mail: andrea.zanjko@gmail.com

Pravo na prigovor

Molimo Vas da prigovor pošaljete u pisanoj formi na našu e-mail adresu: dv.jpcelica@gmail.com

Skip to content